Trung tâm R&D

Nghiên cứu và Phát triển

Nghiên cứu và Phát triển là một chức năng mang tính sáng tạo, nó đóng vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp sản xuất, chức năng này đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Bài Khác Trong Mục

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com