• 171B Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.