Chiến lược marketing

Chiến Lược Marketing

Chiến lược marketing đi vào những hoạt động rất cụ thể và gắn liền với thương hiệu, giải pháp khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối, truyền thông và giá. Một bản chiến lược marketing gọi là có chất lượng tốt không chỉ được thể hiện qua việc đạt được các mục tiêu mong muốn, mà còn nằm ở chỗ đạt được mục tiêu ấy với chi phí bao nhiêu.

Tư vấn chiến lược

Tư Vấn Chiến Lược

Nội dung gói Tư vấn Chiến lược mà IME Vietnam mang đến cho khách hàng không chỉ là một bản tài liệu chiến lược, những lợi ích và giá trị đi kèm theo bản tài liệu chiến lược mới là sự khác biệt của IME Vietnam

GHI DANH

Các lớp học online của TINH HOA QUẢN TRỊ

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

Tel: (84) 08 38212402

Mobile: (84) 913801911

Email: contact@tinhhoaquantri.com

Follow Đỗ Hòa