Tư vấn tài chính

Tư Vấn Tài Chính

Tài chính là một mảng đặc thù của quản lý doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa vốn và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Add a comment
Thẻ điểm cân bằng

Hệ thống Thẻ Điểm Cân Bằng

Hệ thống Thẻ điểm Cân bằng (balanced scorecards) là một công cụ quản lýị chiến lược, là một khung mẫu các mục tiêu công việc (scorecards) được kết nối với nhau như một sơ đồ chiến lược (strategy mapping) do David Norton và Robert Kaplan đề xuất.

Add a comment
Tư vấn tái cấu trúc
Tư vấn quản lý

Tư Vấn Quản lý

Các giải pháp quản lý của IME Vietnam giúp ứng dụng các tiến bộ của khoa học quản trị thế giới vào doanh nghiệp, giúp quản lý công ty một cách hiệu quả.

Add a comment
kế hoạch ngân sách

Xây Dựng Kế Hoạch Ngân Sách

Kế hoạch ngân sách là sự tính toán, là dự báo, là mục tiêu đề ra về mặt tài chính của một công ty. Xây dựng kế hoạch ngân sách theo kiểu "ước" thì là đơn giản và ai cũng làm được, nhưng nếu làm nghiêm túc, tức là tính toán đầy đủ và phản ánh đúng để theo đó mà thực hiện thì không phải là việc dễ dàng.

Add a comment