Xây Dựng Kế Hoạch Ngân Sách

Kế hoạch ngân sách là sự tính toán, là dự báo, là mục tiêu đề ra về mặt tài chính của một công ty. Xây dựng kế hoạch ngân sách theo kiểu "ước" thì là đơn giản và ai cũng làm được, nhưng nếu làm nghiêm túc, tức là tính toán đầy đủ và phản ánh đúng để theo đó mà thực hiện thì không phải là việc dễ dàng.

Một kế hoạch ngân sách theo tiêu chuẩn quản trị quốc tế thì không chỉ dừng lại ở yêu cầu giúp theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hiệu quả lãi lỗ tổng quát của toàn công ty, mà còn phải được thiết kế với cấu trúc bản kế hoạch ngân sách theo cách để có thể dễ dàng tích hợp với hệ thống quản lý công ty, trong đó gồm quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh, quản lý hoạt động chi tiêu của từng bộ phận trong công ty.

Tại sao doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch ngân sách.

 • Lãnh đạo công ty không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc trực tiếp ký duyệt từng hạng mục chi tiêu của công ty hàng ngày, vì người CEO còn phải dành thời gian cho nhiều việc khác quan trọng hơn.
 • Quản lý tài chính bằng cách ngân sách hóa và hệ thống hóa là phương thức quản lý tài chính tiên tiến, được sử dụng phổ biến trên thế giới để thay thế cho phương thức quản lý trực tiếp.
 • Kinh nghiệm thế giới cho thấy, nếu trong công ty ai cũng có gánh vác một phần trách nhiệm quản lý tài chính thì hiệu quả cuối cùng sẽ cao hơn là khi chỉ mình CEO chịu trách nhiệm.
 • ...

Nội dung gói dịch vụ

 • Với dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch ngân sách, chúng tôi có thể dựa trên đặc thù hoạt động của doanh nghiệp để giúp thiết kế một cấu trúc bảng kế hoạch ngân sách khoa học, phù hợp với phương thức quản lý tài chính ngân sách hóa, hệ thống hóa.
 • Chúng tôi có thể hỗ trợ xây dựng giá thành kế hoạch cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Chúng tôi cò thể hỗ trợ các phòng ban, đơn vị xây dựng kế hoạch ngân sách và dự trù chi phí hoạt động.
 • Chúng tôi có thể hỗ trợ xây dựng các tiêu thức phân bổ chung, và hướng dẫn thực hiện phân bổ các loại chi phí.
 • Chúng tôi có thể huấn luyện và hướng dẫn tích hợp kế hoạch ngân sách với các công cụ quản lý khác.
 • ...

Tại Sao Nên Chọn Chúng Tôi?

 • Dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch ngân sách của chúng tôi, giúp doạnh nghiệp xây dựng kế hoạch ngân sách theo các tiêu chuân quản trị doanh nghiệp tiên tiến mà các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới đang áp dụng.
 • Chúng tôi tiếp cận kế toán quản trị như là một phần của hệ thống quản lý doanh nghiệp, chứ không phải là một công cụ đơn lẻ.
 • Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch ngân sách trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp, chứ không chỉ biết lý thuyết từ sách vở.

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết rõ hơn về gói giải pháp tư vấn xây dựng kế hoạch ngân sách nầy và các dịch vụ tự vấn quản lý khác của chúng tôi.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Yêu Cầu Dịch Vụ Nầy

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS