Tái cấu trúc

Xây Dựng Cấu Trúc Tổ Chức

Giới thiệu dịch vụ thiết kế mô hình kinh doanh và cấu trúc doanh nghiệp, một phần trong gói tư vấn hệ thống quản lý của Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam).

Bộ Tiêu chuẩn Năng lực

Tiêu chuẩn Năng lực (competencies profile) hay còn gọi là tự điển định nghĩa năng lực là một công cụ quản trị Nguồn nhân lực hiện đại còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Ngay cả ở các quốc gia Âu-Mỹ không phải công ty nào cũng ứng dụng công cụ nầy. Riêng đối với những công ty tổ chức quản lý theo quản trị chiến lược thì bộ tiêu chuẩn năng lực là một công cụ không thể thiếu.

Dịch vụ cố vấn

Dịch Vụ Cố Vấn

Dịch vụ cố vấn của IME Vietnam phù hợp với cả các doanh nghiệp lớn muốn có sự tham gia, góp ỳ đối với các chính sách công ty dưới góc độ của chuyên gia am hiểu thị trường từ bên ngoài, hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu cải thiện hiệu quả hoạt động, hoặc mong muốn phát triển đột phá nhưng không có khả năng đầu tư lớn vào nhân sự.

Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

Các giải pháp tư vấn quản lý doanh nghiệp của IME Vietnam hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý khoa học, hiện đại, bao gồm từ việc lớn như mô hình tổ chức phù hợp với định hướng chiến lược cho đến những việc "nhỏ" như lịch trình và nội dung hội họp của CEO.