Kế toán quản trị

Tư Vấn Chức Năng Kế Toán Quản Trị

Kế toán thuế thì doanh nghiệp nào cũng có vì do luật qui định, riêng kế toán quản trị thì rất ít doanh nghiệp triển khai. Thực ra, chức năng kế toán thuế là chỉ để phục vụ cho nghĩa vụ đóng thuế chứ không giúp CEO quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị mới là công cụ tài chính giúp CEO quản lý hiệu quả.

Mô hình quản lý tài chính

Tư Vấn Mô Hình Quản Lý Tài Chính

Nói đến quản lý tài chính, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ ngay đến hệ thống sổ sách kế toán. Thực ra, sổ sách kết toán chỉ là một công cụ tài chính giúp ghi nhận các phát sinh và báo cáo theo qui định của pháp luật. Theo chúng tôi, điều quan trọng hơn đối với việc quản lý doanh nghiệp về mặt tài chính chính là mô hình quản lý tài chính (finance management model).

Phát triển nhân tài

Xây Dựng Chính Sách Phát Triển Nhân Tài

Nhân tài (talent) là tải sản có giá trị cao và là của hiếm của một doanh nghiệp, do vậy nhân tài cần được phát hiện sớm, cần được bổ sung kiến thức và kỹ năng, cần được rèn luyện, cọ xát thử thách để có thể tỏa sáng và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Thang năng lực

Xây Dựng Bộ Tiêu Chuẩn Năng Lực

Bộ Tiêu chuẩn Năng lực (competency framework) là một bộ thước đo các loại kỹ năng mà nhân sự của doanh nghiệp đang và sẽ cần để hoạt động. Tiêu chuẩn năng lực là một nền tảng để chuyên nghiệp hóa và phát triển năng lực của đội ngũ CBNV doanh nghiệp.

Hệ thống trả công

Xây Dựng Hệ Thống Trả Công

Hệ thống trả công theo mô hình 3P là hệ thống trả công tiên tiến nhất thế giới hiện nay, là một công cụ không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Hệ thống trả công theo mô hình 3P là một giải pháp thuộc gói tư vấn quản lý nhân sự dành cho của các CEO: gắn trách nhiệm, năng lực và thành tích cá nhân với thu nhập.