• 171B Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.
Tinh Hoa Quản Trị
Địa chỉ:
Address 171B Trần Huy Liệu, P8 Phú Nhuận, HCM 760000
State Ho Chi Minh City
Country Viet Nam
Điện thoại:
Phone (+84) 28 3636 9946
Mobile:
Mobile (+84) 913 801 911
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:

Not just a business, it is our mission to help companies make a profit and achieve growth.

qr thqt