• 171B Trần Huy Liệu, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.

qr thqt