Học quản lý doanh nghiệp online - Đỗ Hòa

Huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp

Giới thiệu cấu trúc nội dung chương trình huấn luyện online đặc biệt "Quản Lý Như CEO Chuyên Nghiệp" do Tinh Hoa Quản Trị tổ chức và thực hiện.

Add a comment
Môi trường chiến lược - Đỗ Hòa

Môi Trường Chiến Lược

Video trích đoạn 2 của chương trình huấn luyện "Hoạch định chiến lược trung hạn" do ông Đỗ Hòa trình bày tại group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 5 tháng 10 năm 2017.

Add a comment
Hoạch định chiến lược trung hạn - Đỗ Hòa

Chiến Lược Là Gì?

Video trích đoạn chương trình huấn luyện "Hoạch định chiến lược trung hạn" do ông Đỗ Hòa trình bày tại group Quản Lý Doanh Nghiệp ngày 5 tháng 10 năm 2017.

Add a comment
BTV phỏng vấn ông Đỗ Hòa về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp - BTV

Video Đài Truyền Hình Bình Dương (BTV) phỏng vấn ông Đỗ Hòa về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngày 7 tháng 6 năm 2017.

Add a comment
Chiến lược Marketing Khởi nghiệp - Đỗ Hòa

Liên Lạc

Địa chỉ văn phòng: 76 Hoa Cúc, P. 7, Q.PN, TP. HCM

Tel: (84) 28 3636 9946

Mobile: (84) 913 801 911

Email: contact@tinhhoaquantri.com