• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.

Sales

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Sales

Sales vừa có nghĩa là nhân viên bán hàng, vừa có nghĩa là một nghiệp vụ, nghiệp vụ bán hàng, lại vừa có nghĩa là một hành động bán hàng.

Lượt xem - 1130
Synonyms: Bán hàng