• Kingston Office Building, 146 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, TP.HCM
  • (+84) 3535 5065; (+84) 913 801 911

Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là Công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.

Bạn có thể áp dụng các toán tử and (và); not (không) và or (hoặc) để tìm kiếm các bài viết theo từ khóa.Ví dụ:

- Nhập TừKhóa1 and TừKhóa2 vào trong hộp tìm kiếm sẽ có được kết quả là các nội dung có chứa cả hai "TừKhóa1" và "TừKhóa2".

- Nhập TừKhóa1 not TừKhóa2 vào trong hộp tìm kiếm sẽ có được kết quả là các nội dung chỉ chứa "TừKhóa1" và không có "TừKhóa2".

- Nhập TừKhóa1 or TừKhóa2 vào trong hộp tìm kiếm sẽ có được kết quả là các nội dung có chứa một trong hai "TừKhóa1" hoặc "TừKhóa2".

- Nhập "TừKhóa1 TừKhóa2" (trong dấu ngoặc kép) vào trong hộp tìm kiếm sẽ có được kết quả là các nội dung có chứa chính xác cụm "TừKhóa1 TừKhóa2".

Kết quả tìm kiếm cũng có thể được lọc bằng cách kết hợp nhiều tiêu chí. Lựa chọn một hoặc nhiều bộ lọc dưới đây để bắt đầu.