Bài Mới

Videos

Vị Trí

32-34 Ngo Duc Ke, District 1, Hochiminh, Viet Nam

+84 8 38 212 402
contact@tinhhoaquantri.com

Management Quotes:

Anonymous Graffiti

Christophe Columbus ra đi mà không biết mình đi đâu. Khi đến nơi ông ta không biết mình đang ở đâu. Ông ta quay lại quê nhà mà không biết mình đã đi đến đâu. Và ông ta chi trả cho chuyến đi bằng tiền của người khác. Nhiều người làm kinh doanh cũng theo kiểu như vậy.